lten

Pasisukimai ir jungiamieji elementai

Pasisukimai yra baziniai dailiojo čiuožimo elementai. Jie naudojami atliekant žingsnelių serijas ir perėjimus tarp elementų.

Pasisukimai gali būti atliekami viena koja arba abiem kojomis.

Viena koja atliekami pasisukimai yra:

1. Trejetas, kurį atlikdamas čiuožėjas pačiūža išraižo į trejetą (3) panašią figūrą.

2. Skliaustas. Taip vadinamas psisukimas, kurį atliekant pačiūža išraižoma figūra yra panaši į skliaustą (}).

3. Kraipinys, kurio metu čiuožėjas pereina iš vieno lanko į kitą.

4. Aštuoniukė, kurį atlikdamas čiuožėjas išraižo figūrą, panašią į pusę aštuoneto (8).

Dviem kojomis atliekami pasisukimai yra:

1. "mohawk" - pasisukimas, kurį atliekant keičiama koja ir kryptis, tačiau čiuožimo briauna nesikeičia. Tokius pasisukimus dažnai galima pamatyti čiuožėjui rengiantis atlikti flipą.

2. "choctaw" - pasisukimas, kurį atliekant keičiama koja, kryptis ir čiuožimo briauna.

Prie jungiamųjų elementų priskiriami įtūpstai, "šautuvėliai", "laiveliai", Ina Bauer elementas ir kt.