lten

Naujoji ISU vertinimo sistema

Naujoji vertinimo sistema tarptautinėse varžybose yra taikoma nuo 2006 m.

Naujoje vertinimo sistemoje yra vertinamas kiekvienas čiuožėjo atliktas elementas atskirai, o pasibaigus programai jo surinkti taškai už elementus sumuojami ir pateikiamas bendras įvertinimas.

Čiuožėjai prieš pasirodymą privalo pateikti ISU savo atliekamų elementų sąrašą.

Pirmiausia techninius elementus įvertina technikos specialistas. Technikos specialistas įvertina kiekvieną elementą, nustatydamas jo sudėtingumo lygį. Po technikos specialisto įvertinimo dvylika teisėjų kiekvieną elementą įvertina nuo -3 iki +3 balų. Gavus kiekvieno teisėjo įvertinimą kompiuteriu atsitiktine tvarka išrenkami devynių teisėjų įvertinimai, iš tų devynių įvertinimų panaikinami aukščiausias ir žemiausias įvertinimai, o iš likusių septynių teisėjų įvertinimų yra išvedamas vidurkis.

Taip pat teisėjai vertindami čiuožėjo pasirodymą atsižvelgia į penkis komponentus:

  1. čiuožimo įgūdžius (skating skills - SS);
  2. perėjimus (transitions - TR);
  3. atlikimą/atlikimo meistriškumą (performance/execution - PE);
  4. choreografiją (choreography - CH);
  5. interpretaciją (interpretation - IN).

Vienintelė išimtis yra privalomasis šokis, nes jame čiuožėjai nedemonstruoja originalios choreografijos ir specifinių perėjimų, o atlieka privalomus žingsnius. Vertinant šiuos penkis komponentus, teisėjai skiria nuo 0 iki 10 taškų už kiekvieną komponentą. Kompiuterio pagalba vėl atrenkami teisėjų vertinimai, vedami vidurkiai ir pateikiama tam tikra surinkta taškų suma.

Galutinis įvertinimas už programos komponentus yra sudedamas su techninių elementų ivertinimu. Čiuožėjo užimama vieta yra nustatoma pagal surinktus taškus.